Sjamanistische Healing

Sjamanistische healingen worden gegeven door May.

Het sjamanisme richt zich op het behandelen van de oorzaak van de klachten, en niet op de symptomen ervan. Een sjamanistisch healer gaat ervan uit dat lichaam, geest en ziel één geheel vormen en elkaar daarom beïnvloeden. In optimale toestand is onze lichaamsenergie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied in balans en kan deze vrij stromen. Door (al dan niet bewuste) emotionele, mentale of spirituele oorzaken, zoals angst, verdriet of ondermijnende innerlijke overtuigingen, kunnen er blokkades of disbalans in de lichaamsenergie optreden. Deze kunnen klachten en/of ziektes tot gevolg hebben.

Tijdens een sjamanistische healing ga ik op zoek naar de oorzaak van de klachten in het energielichaam. Dat doe ik altijd in nauwe samenwerking met mijn gidsen en krachtdieren, die mij terzijde staan en (bege)leiden. Om dit op een goede en doeltreffende manier te kunnen doen, maak ik gebruik van een drum of ratel. Deze instrumenten zorgen voor een diepe ontspanning en trance, waardoor een juiste afstemming mogelijk wordt.

Als de oorzaak van de disbalans gevonden is, kan deze, wederom samen met gidsen en krachtdieren, hersteld worden. Hierbij kunnen hulpmiddelen, zoals een ratel, gebruikt worden. Het herstel van de balans levert verlichting van klachten of ziektes op. Bovendien kan een proces ontstaan waarbij onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden, hetgeen ook bijdraagt aan een betere balans van lichaam, geest en ziel; de basis van onze gezondheid.

Een sjamanistische healing ervaart ieder op een eigen manier. Sommige mensen voelen warmte, kou, tintelingen of een kriebelig gevoel. Anderen voelen schokjes in hun lichaam of worden emotioneel. Soms geven cliënten aan dat ze niets bijzonders voelden tijdens een healing. Dat is allemaal normaal en oké. In het algemeen voelen mensen zich na een behandeling ontspannen en licht.

Na de behandeling volgt een kort nagesprek, waarin de behandeling besproken wordt en ik aanvullende adviezen geef. Deze kunnen bijdragen aan het herstel van de innerlijke balans en aan het in stand houden daarvan.

Een sjamanistische healing duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Bij voorkeur wordt de healing gegeven terwijl je op een comfortabel matras op de grond ligt. Zo wordt de aarding versterkt, en daarmee het effect van de healing.

Een healing vervangt nooit de arts of andere medisch hulpverleners.